RODO

Home »  RODO

Szanowni Państwo

Z dniem 25.05.2018r weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma
7 Trade House Patryk Frącz ul. Kopań 2 32-040 Olszowice

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na cele konieczne do realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności przesyłaniu newsletterów oraz innych informacji handlowych a także realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• Pracownicy firmy 7Trade HOUSE, uczestniczący w realizacji zlecenia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.